Mat och hälsa

Medvetna val

Att förändra livsstil och hälsa genom att förändra beteenden är och har under senare delen av 1900-talet varit en utmaning för oss människor. Med den allt växande överviktiga befolkningen och större utmaningar med olika välfärdssjukdomar är det många idag som ställs inför vägval på grund av sina hälsoproblem.

Från 70-talet och framåt kom nya direktiv, uppmaningar och kostråd som gav oss uppmaningar att lägga om kosten till fiberrika men framförallt fettsnåla livsmedel. Nyckehålsmärkta livsmedel där olika tillsatser skapade så kallade ”nyttiga” – men framförallt billigare – alternativ där socker var och är en negativ trend.

Var dessa råd har sitt ursprung tvistas det om, men nu under denna del av 2000-talet så börjar något nytt att hända. Mat är idag ständigt en källa till utmaning och diskussioner.

Människor har olika förutsättningar och intresse för sin kost och hälsa.  Framför allt har vardagens stress och utmaningar ett finger med i spelet. Vi lägger mindre tid på matlagningen och råvarorna som vi ska använda har fått på foten genom att vi helst lägger ner kortare tid och försöker spara in pengar på inköpen.

Maten idag har dessutom blivit näringsfattigare på grund av de halvfabrikat och processade råvaror som finns i handeln. Jordarna har utarmats på sin näring och vår djurhållning har dessutom gjort att även köttet saknar sitt näringsinnehåll. Kretsloppsjordbruket har inneburit en annan kosthållning även för djuren, vilket har gett  köttet en annan fettstruktur än tidigare.

Endast de djur som kan beta och vandra fritt på åker och äng kan köttet få den rätta sammansättningen av naturliga fetter och näringsämnen.

I nutid är till och med den odlade laxen utfodrad med spannmål och får därför en annat näringsinnehåll jämfört med en fri lax ute i havet. Allt har mer eller mindre blivit en onaturlig balans genom en övervägande del kolhydrater i form av spannmål även till dem. Men något håller på att hända. Det är en begynnande Matrevolution som Andreas Eenfeldt – alias Kostdoktorn säger.

 

 

Läs mer om Mat och hälsa