Föreläsning

Seminarium eller föreläsning för ditt företag eller förening

Kan ett företag vinna på att personalen ändrar sina kostvanor och kan man som arbetsgivare så frön i arbetstagarnas vardag som kan vara till fördel för båda parter?

Friskvårdssatsningar ger en medvetenhet med många fördelar i vardagslivet. Både för dig som privatperson men även för företaget som helhet. En föreläsning om hur man kan skapa bättre energi i vardagen med ett naturligare val av de livsmedel vi stoppar i oss under en arbetsdag.Vi lägger upp en föreläsning tillsammans utifrån företagets behov. Fokus kan vara naturlig mat och hur det kan vara en fördel att se annorlunda på vad vi stoppar i oss.

Minska sjukskrivningarna och företagets kostnader genom en nysatsning!

 

Läs mer om Kostrådgivning